Flash Sale
Vòi rửa chén TEKA VTK 978
Vòi rửa chén TEKA VITA
Vòi rửa chén TEKA OS 201
Vòi rửa chén TEKA MTP 913
Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS (Pull out)
Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS
-15% Vòi rửa chén TEKA VTK 978

Vòi rửa chén TEKA VTK 978

6.819.000 VNĐ 8.020.000 VNĐ

-15% Vòi rửa chén TEKA VITA

Vòi rửa chén TEKA VITA

4.009.000 VNĐ 4.720.000 VNĐ

-15% Vòi rửa chén TEKA OS 201

Vòi rửa chén TEKA OS 201

10.459.000 VNĐ 12.310.000 VNĐ

-15% Vòi rửa chén TEKA MTP 913

Vòi rửa chén TEKA MTP 913

2.239.000 VNĐ 2.630.000 VNĐ

-15% Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS (Pull out)

Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS (Pull out)

7.189.000 VNĐ 8.460.000 VNĐ

-15% Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS

Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS

5.509.000 VNĐ 6.480.000 VNĐ

Nồi Áp Suất Chậm Đáy Từ Happycall - Xanh - 9L
Nồi Áp Suất Chậm Đáy Từ Happycall - Xanh - 4.6L
Máy sấy tóc Bluestone HDB-1958
Máy sấy tóc Bluestone HDB-1871
Máy sấy tóc Bluestone HDB-1863
Máy sấy tóc Bluestone HDB-1861
-14% Máy sấy tóc Bluestone HDB-1958

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1958

599.000 VNĐ 700.000 VNĐ

-14% Máy sấy tóc Bluestone HDB-1871

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1871

729.000 VNĐ 850.000 VNĐ

-14% Máy sấy tóc Bluestone HDB-1863

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1863

599.000 VNĐ 700.000 VNĐ

-15% Máy sấy tóc Bluestone HDB-1861

Máy sấy tóc Bluestone HDB-1861

509.000 VNĐ 600.000 VNĐ

Sản Phẩm Bán chạy

-15%

Vòi rửa chén TEKA VTK 978

6.819.000 VNĐ    8.020.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA VITA

4.009.000 VNĐ    4.720.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA OS 201

10.459.000 VNĐ    12.310.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA MTP 913

2.239.000 VNĐ    2.630.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS (Pull out)

7.189.000 VNĐ    8.460.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS

5.509.000 VNĐ    6.480.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA KOBE PRO

9.059.000 VNĐ    10.660.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA INX 983

10.279.000 VNĐ    12.090.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA IN 912

2.609.000 VNĐ    3.070.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA IC 915

8.879.000 VNĐ    10.440.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA FRAME 915

6.349.000 VNĐ    7.470.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA ELAN

8.129.000 VNĐ    9.560.000 VNĐ  
-19%

Vòi rửa chén TEKA AUK 913 MB

5.509.000 VNĐ    6.780.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA ARES

3.639.000 VNĐ    4.280.000 VNĐ  
-15%

Vỉ nướng điện Bluestone EGB-7458

1.449.000 VNĐ    1.700.000 VNĐ  
-15%

Vỉ nướng điện Bluestone EGB-7455

1.619.000 VNĐ    1.900.000 VNĐ  
-15%

Vỉ nướng điện Bluestone EGB-7418

1.059.000 VNĐ    1.250.000 VNĐ  
-32%

Vỉ nướng điện Bluestone EGB-7411

979.000 VNĐ    1.450.000 VNĐ  
-15%

Vỉ nướng điện Bluestone EGB-7408

849.000 VNĐ    1.000.000 VNĐ  
-15%

Vỉ nướng điện Bluestone EGB-7406

679.000 VNĐ    800.000 VNĐ  
-35%

Vỉ Nướng Philips HD6320

1.439.000 VNĐ    2.200.000 VNĐ  
banner banner
-15%

Vòi rửa chén TEKA VTK 978

6.819.000 VNĐ    8.020.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA VITA

4.009.000 VNĐ    4.720.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA OS 201

10.459.000 VNĐ    12.310.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA MTP 913

2.239.000 VNĐ    2.630.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS (Pull out)

7.189.000 VNĐ    8.460.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA MC 10 PLUS

5.509.000 VNĐ    6.480.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA KOBE PRO

9.059.000 VNĐ    10.660.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA INX 983

10.279.000 VNĐ    12.090.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA IN 912

2.609.000 VNĐ    3.070.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA IC 915

8.879.000 VNĐ    10.440.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA FRAME 915

6.349.000 VNĐ    7.470.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA ELAN

8.129.000 VNĐ    9.560.000 VNĐ  
-19%

Vòi rửa chén TEKA AUK 913 MB

5.509.000 VNĐ    6.780.000 VNĐ  
-15%

Vòi rửa chén TEKA ARES

3.639.000 VNĐ    4.280.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửachén TEKA CLASSIC 2½B 1D (2½C 1E)

8.499.000 VNĐ    10.000.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA ZENIT R15 2B 1D

16.449.000 VNĐ    19.350.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA UNIVERSO 79 2B (2C)

4.289.000 VNĐ    5.050.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA UNIVERSO 79 1B 1D (1C 1E)

3.079.000 VNĐ    3.620.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA STYLO 2B (2C)

4.009.000 VNĐ    4.720.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA STYLO 1B.1D (1C.1E)

3.079.000 VNĐ    3.620.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA STYLO 1B

2.329.000 VNĐ    2.740.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA PREMIUM 2B 80 (2C 80)

7.659.000 VNĐ    9.010.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA LINEA RS15 50.40

5.699.000 VNĐ    6.700.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA LINEA R15 2B 860

8.779.000 VNĐ    10.330.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA FRAME 2B½D

20.559.000 VNĐ    24.190.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA CLASSIC 860.500.2B (2C)

6.629.000 VNĐ    7.800.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA CLASSIC 2½B (2½C)

7.749.000 VNĐ    9.120.000 VNĐ  
-15%
-15%

Chậu rửa chén TEKA BE LINEA R15 2B 740

8.499.000 VNĐ    10.000.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA BE 40.40

2.709.000 VNĐ    3.180.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA BE 2B 845 (2C 845 D)

7.569.000 VNĐ    8.900.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA BE 2B 785 (2C 785)

7.189.000 VNĐ    8.460.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA ANGULAR 2B (2C)

7.099.000 VNĐ    8.350.000 VNĐ  
-15%

Chậu rửa chén TEKA UNIVERSO 2B 1D (2C 1E)

4.949.000 VNĐ    5.820.000 VNĐ  
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-24%