Tủ Mát

Chế độ xem lưới:
-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-2209HP - Đồng 2000L

(0)
48.163.700 VNĐ 54.054.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-2209HP Mode: Sanaky-VH-2209HP Công suất: 517 (W) Kích thước tủ: 2080x730x2036 (mm) Kích thước đóng gói: 2135x770x2136 (mm) Dung tích: 2000 lít Trọng lượng: 170  (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Đồng  Công nghệ ti..

-10%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-1520HP - Đồng 1400L

(0)
40.948.700 VNĐ 45.500.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-1520HP Mode: Sanaky-VH-1520HP Công suất: 517 (W) Kích thước tủ: 1520 x 730 x 2035 (mm) Kích thước đóng gói: 1620 x 785 x 2136 (mm) Dung tích: 1500 lít Trọng lượng: 170  (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Đồng  Công..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-1209HP3 - Đồng 1200L Inverter

(0)
31.471.700 VNĐ 35.321.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-1209HP3 Mode: Sanaky-VH-1209HP3 Công suất: 525 (W) Kích thước tủ: 1200 x 730 x 2135 (mm) Kích thước đóng gói: 1260 x 785 x 2236 (mm) Dung tích: 1100 lít Trọng lượng: 170  (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Đồng  Cô..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-1209HP - Đồng 1100L

(0)
28.598.700 VNĐ 32.103.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-1209HP Mode: Sanaky-VH-1209HP Công suất: 525 (W) Kích thước tủ: 1200 x 730 x 2035 (mm) Kích thước đóng gói: 1260 x 785 x 2136 (mm) Dung tích: 1100 lít Trọng lượng: 170  (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Nhôm Công ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-1009HP3 - Đồng 1000L Inverter

(0)
28.156.700 VNĐ 31.603.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-1009HP3 Mode: Sanaky-VH-1009HP3 Công suất: 485 (W) Kích thước tủ: 1000 x 730 x 2135 (mm) Kích thước đóng gói: 1060 x 785 x 2236 (mm) Dung tích: 900 lít Trọng lượng: 146 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Nhôm Công ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-1009HP - Đồng 900L

(0)
25.868.700 VNĐ 29.029.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-1009HP Mode: Sanaky-VH-1009HP Công suất: 485 (W) Kích thước tủ: 1000 x 730 x 2035 (mm) Kích thước đóng gói: 1060 x 785 x 2136 (mm) Dung tích: 900 lít Trọng lượng: 146 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Nhôm Công ng..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-8009HP3 - Đồng 700L Inverter

(0)
25.543.700 VNĐ 28.671.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-8009HP3 Mode: Sanaky-VH-8009HP3 Công suất: 410 (W) Kích thước tủ:  900 x 730 x 2035 (mm) Kích thước đóng gói 955 x 770 x 2136 (mm) Dung tích: 700  lít Trọng lượng: 140  (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Đồng  Công..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-8009HP - Đồng 140L

(0)
23.255.700 VNĐ 26.097.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-8009HP Mode: Sanaky-VH-8009HP Công suất: 410 (W) Kích thước tủ: 900 x 730 x 2035 (mm) Kích thước đóng gói: 955 x 770 x 2136 (mm) Dung tích: 700  lít Trọng lượng: 140  (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Đồng  Công n..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-6009HP - Đồng 500L

(0)
20.512.700 VNĐ 23.023.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-6009HP Mode: Sanaky-VH-6009HP Công suất: 296(W) Kích thước tủ: 900 x 630 x 1856 (mm) Kích thước đóng gói: 955 x 675 x 1956 (mm) Dung tích: 500  lít Trọng lượng: 129  (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Đồng  Công ng..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-408W3L - Nhôm Đúc 340L Inverter

(0)
12.296.700 VNĐ 13.799.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-408W3L Model: VH-408W3L Công suất 156.3 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 2025 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 2080 (mm) Dung tích 340 lít Trọng lượng 72 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Inverter ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-408K3L - Nhôm Đúc 340L Inverter

(0)
12.101.700 VNĐ 13.585.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-408K3L Model: VH-408K3L Công suất 156.3 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 2025 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 2080 (mm) Dung tích 340 lít Trọng lượng 72 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Inverter ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-358W3L - Nhôm Đúc 290L Inverter

(0)
11.594.700 VNĐ 13.013.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-358W3L Model: VH-358W3L Công suất 156.3  (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 1830 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 1885 (mm) Dung tích 290 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: 64 Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Inverter ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-408WL - Nhôm Đúc 340L

(0)
11.529.700 VNĐ 12.941.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-408WL Model: VH-408WL Công suất 201.7 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 2025 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 2080 (mm) Dung tích 340 lít Trọng lượng 72 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện  Chất liệu ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-408KL - Nhôm Đúc 340L

(0)
11.347.700 VNĐ 12.727.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-408KL Model: VH-408KL Công suất 201.7 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 2025 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 2080 (mm) Dung tích 340 lít Trọng lượng 72 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Chất liệu d..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-358K3L - Nhôm Đúc 290L Inverter

(0)
11.347.700 VNĐ 12.727.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-358K3L Model: VH-358K3L Công suất 156.3 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 1830 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 1885 (mm) Dung tích 290 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: 64 Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Inverter ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-359KL - Đồng 290L

(0)
11.087.700 VNĐ 12.441.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-359KL Model: VH-359KL Công suất 216.7 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 1830 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 1885 (mm) Dung tích 290 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: 64 Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện  Chất li..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-358WL - Nhôm Đúc 290L

(0)
10.827.700 VNĐ 12.155.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-358WL Model: VH-358WL Công suất 201.7 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 1830 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 1885 (mm) Dung tích 290 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: 64 Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện  Chất li..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-288K - Nhôm 278L

(0)
10.827.700 VNĐ 12.155.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-288K Mode: Sanaky-VH-288K Công suất: 190 (W) Kích thước tủ: 1300 x 780 x 795 (mm) Kích thước đóng gói: 1350 x 830 x 855 (mm) Dung tích 278 lít Trọng lượng: 72 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Nhôm Công nghệ tiết ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-308W3L - Nhôm Đúc 240L Inverter

(0)
10.762.700 VNĐ 12.083.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-308W3L Model: VH-308W3L Công suất 115.9 (W) Kích thước tủ 575 x 610 x 1745 (mm) Kích thước đóng gói 678 x 682 x 1800 (mm) Dung tích 240 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Inverter ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-358KL - Nhôm Đúc 290L

(0)
10.645.700 VNĐ 11.940.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-358KL Model: VH-358KL Công suất 201,7 (W) Kích thước tủ 615 x 610 x 1830 (mm) Kích thước đóng gói 718 x 682 x 1885 (mm) Dung tích 290 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: 64 Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Chất liệ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-308K3L - Nhôm Đúc 240L Inverter

(0)
10.580.700 VNĐ 11.869.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-308K3L Model: VH-308K3L Công suất 162 (W) Kích thước tủ 575 x 610 x 1745 (mm) Kích thước đóng gói 678 x 682 x 1800 (mm) Dung tích 240 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Inverter Ch..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-259KL - Đồng 200L

(0)
10.515.700 VNĐ 11.797.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-259KL Model: VH-259KL Công suất 157.2 (W) Kích thước tủ 535 x 540 x 1775 (mm) Kích thước đóng gói 626 x 575 x 1830 (mm) Dung tích 200 lít Trọng lượng 58 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Chất liệu d..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-308WL - Nhôm Đúc 240L

(0)
10.073.700 VNĐ 11.297.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-308WL Model: VH-308WL Công suất 162 (W) Kích thước tủ 575 x 610 x 1745 (mm) Kích thước đóng gói 678 x 682 x 1800 (mm) Dung tích 240 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện  Chất liệu dà..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-258W3L - Nhôm Đúc 200L Inverter

(0)
10.073.700 VNĐ 11.297.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-258W3L Model: VH-258W3L Công suất 115.9 (W) Kích thước tủ 535 x 540 x 1775 (mm) Kích thước đóng gói 626 x 575 x 1830 (mm) Dung tích 200 lít Trọng lượng 58 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Inverter ..

-3%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-218K3L - Nhôm Đúc 170L Inverter

(0)
10.008.700 VNĐ 10.367.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-218K3L Model: VH-218K3L Công suất 115.9 (W) Kích thước tủ 535 x 540 x 1605 (mm) Kích thước đóng gói 626 x 575 x 1660 (mm) Dung tích 170 lít Trọng lượng 52 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Không đóng tuyết Chất liệu dàn l..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-258K3L - Nhôm Đúc 200L Inverter

(0)
9.943.700 VNĐ 11.154.000 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-258K3L Model: VH-258K3L Công suất 115.9 (W) Kích thước tủ 535 x 540 x 1775 (mm) Kích thước đóng gói 626 x 575 x 1830 (mm) Dung tích 200 lít Trọng lượng 58 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Không đóng tuyết Quạt lồng sóc là..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-308KL - Nhôm Đúc 240L

(0)
9.878.700 VNĐ 11.082.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-308KL Model: VH-308KL Công suất 162 (W) Kích thước tủ 575 x 610 x 1745 (mm) Kích thước đóng gói 678 x 682 x 1800 (mm) Dung tích 240 lít Trọng lượng 61 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Nhiệt độ: 0 độ C –> 10 độ C Công nghệ tiết kiệm điện Chất liệu dàn..

-11%
Xem nhanh

Tủ Mát Sanaky VH-258K3 - Nhôm 200L Inverter

(0)
9.748.700 VNĐ 10.939.500 VNĐ

Tủ Mát Sanaky VH-258K3 Mode: Sanaky-VH-258K3 Công suất: 115.9 (W) Kích thước tủ: 535 x 540 x 1775 (mm) Kích thước đóng gói: 626 x 575 x 1830 (mm) Dung tích: 200 lít Trọng lượng: 58 (kg) Hãng sản xuất: Sanaky Nguồn điện 220V/50Hz Không đóng tuyết Chất liệu dàn lạnh: Nhôm Công nghệ ..

Hiển thị 1 đến 28 trong 36 (2 Trang)

Tủ Mát

Call Zalo Chat Facebook Messenger