Tủ Lạnh Sharp

Chế độ xem lưới:
-15%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX688VG-BK - 678L Thái Lan

(0)
29.757.000 VNĐ 35.087.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX688VG-BK Model: Sharp-SJ-FX688VG-BK Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 4 Dạng tay cửa: Dạng lõm Dung tích tổng (L): 678 Dung tích thực (L): 605 Dung tích thực ngăn đông (L): 211 Dung tích thực ngăn mát (L): 394 Chiều rộng (mm): 890 Chiều cao (mm) 1830 Chiều s..

-37%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX680V-WH - 678L Thái Lan

(0)
28.585.700 VNĐ 45.500.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX680V-WH Model: Sharp-SJ-FX680V-WH Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 4 Dạng tay cửa: Dạng lõm Dung tích tổng (L): 678 Dung tích thực (L): 605 Dung tích thực ngăn đông (L): 211 Dung tích thực ngăn mát (L): 394 Chiều rộng (mm): 890 Chiều cao (mm) 1830 Chiều sâu..

-18%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX680V-ST - 678L Thái Lan

(0)
28.585.700 VNĐ 34.970.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX680V-ST Model: Sharp-SJ-FX680V-ST Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 4 Dạng tay cửa: Dạng lõm Dung tích tổng (L): 678 Dung tích thực (L): 605 Dung tích thực ngăn đông (L): 211 Dung tích thực ngăn mát (L): 394 Chiều rộng (mm): 890 Chiều cao (mm) 1830 Chiều sâu..

-24%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX688VG-RD - 678L Thái Lan

(0)
26.635.700 VNĐ 35.087.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX688VG-RD Model: Sharp-SJ-FX688VG-RD Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 4 Dạng tay cửa: Dạng lõm Dung tích tổng (L): 678 Dung tích thực (L): 605 Dung tích thực ngăn đông (L): 211 Dung tích thực ngăn mát (L): 394 Chiều rộng (mm): 890 Chiều cao (mm) 1830 Chiều s..

-45%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX630V-ST - 626L Thái Lan

(0)
25.218.700 VNĐ 45.500.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX630V-ST Model: Sharp-SJ-FX630V-ST Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 4 Dạng tay cửa: Dạng lõm Dung tích tổng (L): 626 Dung tích thực (L): 556 Dung tích thực ngăn đông (L): 211 Dung tích thực ngăn mát (L): 345 Chiều rộng (mm): 890 Chiều cao (mm) 1720 Chiều sâu..

-35%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX630V-BE - 626L Thái Lan

(0)
25.218.700 VNĐ 39.000.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX630V-BE Model: Sharp SJ-FX630V-BE Màu sắc: Màu Beige Chất liệu cửa tủ: Kim loại Khối lượng tủ (kg): 100 Số cửa tủ: 4 Dạng tay cửa: Dạng lõm Dung tích tổng (L): 626 Dung tích thực (L): 556 Dung tích thực ngăn đông (L): 211 Dung tích thực ngăn mát (L): 345 Chiều rộ..

-37%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX631V-SL - 626L Thái Lan

(0)
24.687.000 VNĐ 39.000.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-FX631V-SL Model: Sharp-SJ-FX631V-SL Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 4 Dạng tay cửa: Dạng lõm Dung tích tổng (L): 626 Dung tích thực (L): 556 Dung tích thực ngăn đông (L): 211 Dung tích thực ngăn mát (L): 345 Chiều rộng (mm): 890 Chiều cao (mm) 1720 Chiều sâu..

-16%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X346E-DS - 342L Thái Lan

(0)
8.435.700 VNĐ 9.997.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X346E-DS Model: Sharp-SJ-X346E-DS Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 342 Dung tích thực (L): 315 Dung tích thực ngăn đông (L): 75 Dung tích thực ngăn mát (L): 240 Chiều rộng (mm): 610 Chiều cao (mm) 1767 Chiều sâu..

-25%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X316E-DS - 314L Thái Lan

(0)
7.525.700 VNĐ 9.997.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X316E-DS Model: Sharp-SJ-X316E-DS Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 314 Dung tích thực (L): 287 Dung tích thực ngăn đông (L): 75 Dung tích thực ngăn mát (L): 212 Chiều rộng (mm): 610 Chiều cao (mm) 1657 Chiều sâu..

-12%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ- X316E-SL - 314L Thái Lan

(0)
7.525.700 VNĐ 8.567.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ- X316E-SL Model: Sharp-SJ-X316E-SL Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 314 Dung tích thực (L): 287 Dung tích thực ngăn đông (L): 75 Dung tích thực ngăn mát (L): 212 Chiều rộng (mm): 610 Chiều cao (mm) 1657 Chiều sâ..

-24%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X281E-SL - 271L Thái Lan

(0)
6.485.700 VNĐ 8.567.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X281E-SL Model: Sharp-SJ-X281E-SL Cấp hiệu suất năng lượng: 5 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 271 Dung tích thực (L): 253 Dung tích thực ngăn đông (L): 60 Dung tích thực ngăn mát (L): 193 Chiều rộng (mm): 545 Chiều cao (mm) 1700 Chiều sâu..

-22%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X281E-DS - 271L Thái Lan

(0)
6.485.700 VNĐ 8.307.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X281E-DS Model: Sharp-SJ-X251E-DS Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 241 Dung tích thực (L): 224 Dung tích thực ngăn đông (L): 60 Dung tích thực ngăn mát (L): 164 Chiều rộng (mm): 545 Chiều cao (mm) 1560 Chiều sâu..

-60%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X176E-SL - 165L Thái Lan

(0)
6.368.700 VNĐ 15.730.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X176E-SL Model: Sharp-SJ-X176E-SL Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dung tích tổng (L): 165 Dung tích thực (L): 150 Dung tích thực ngăn đông (L): 35 Dung tích thực ngăn mát (L): 115 Chiều rộng (mm): 535 Chiều cao (mm) 1275 Chiều sâu (mm) 560 Môi chất lạnh: R..

-25%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X251E-SL - 241L Thái Lan

(0)
6.225.700 VNĐ 8.307.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X251E-SL Model: Sharp-SJ-X251E-SL Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 241 Dung tích thực (L): 224 Dung tích thực ngăn đông (L): 60 Dung tích thực ngăn mát (L): 164 Chiều rộng (mm): 545 Chiều cao (mm) 1560 Chiều sâu..

-14%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X251E-DS - 241L Thái Lan

(0)
6.225.700 VNĐ 7.267.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X251E-DS Model: Sharp-SJ-X251E-DS Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 196 Dung tích thực (L): 182 Dung tích thực ngăn đông (L): 41 Dung tích thực ngăn mát (L): 141 Chiều rộng (mm): 535 Chiều cao (mm) 1390 Chiều sâu..

-21%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X201E-SL - 196L Thái Lan

(0)
5.718.700 VNĐ 7.267.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X201E-SL Model: Sharp-SJ-X201E-SL Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 196 Dung tích thực (L): 182 Dung tích thực ngăn đông (L): 41 Dung tích thực ngăn mát (L): 141 Chiều rộng (mm): 535 Chiều cao (mm) 1390 Chiều sâu..

-15%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X201E-DS - 196L Thái Lan

(0)
5.718.700 VNĐ 6.747.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X201E-DS Model: Sharp-SJ-X201E-DS Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dạng tay cửa: Lõm nằm dọc Dung tích tổng (L): 196 Dung tích thực (L): 182 Dung tích thực ngăn đông (L): 41 Dung tích thực ngăn mát (L): 141 Chiều rộng (mm): 535 Chiều cao (mm) 1390 Chiều sâu..

-15%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X196E-SL - 180L Thái Lan

(0)
5.718.700 VNĐ 6.747.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X196E-SL Model: Sharp-SJ-X196E-SL Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dung tích tổng (L): 180 Dung tích thực (L): 150 Dung tích thực ngăn đông (L): 35 Dung tích thực ngăn mát (L): 130 Chiều rộng (mm): 535 Chiều cao (mm) 1350 Chiều sâu (mm) 560 Môi chất lạnh: R..

-14%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X196E-DSS - 180L Thái Lan

(0)
5.588.700 VNĐ 6.487.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X196E-DSS Model: Sharp-SJ-X196E-DSS Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dung tích tổng (L): 180 Dung tích thực (L): 150 Dung tích thực ngăn đông (L): 35 Dung tích thực ngăn mát (L): 130 Chiều rộng (mm): 535 Chiều cao (mm) 1350 Chiều sâu (mm) 560 Môi chất lạnh:..

-33%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Sharp SJ-X176E-DSS - 165L Thái Lan

(0)
5.328.700 VNĐ 7.917.000 VNĐ

Tủ Lạnh Sharp SJ-X176E-DSS Model: Sharp-SJ-X176E-DSS Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Số cửa tủ: 2 Dung tích tổng (L): 165 Dung tích thực (L): 150 Dung tích thực ngăn đông (L): 35 Dung tích thực ngăn mát (L): 115 Chiều rộng (mm): 535 Chiều cao (mm) 1275 Chiều sâu (mm) 560 Môi chất lạnh:..

Hiển thị 1 đến 20 trong 20 (1 Trang)

Tủ Lạnh Sharp

Call Zalo Chat Facebook Messenger