Máy Hút Mùi Binova

Chế độ xem lưới:
-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-909-GT-09

(0)
10.799.000 VNĐ 18.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-909-GT-09 Model: BI-909-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi đảo  Thân máy toa tròn Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất 4 đèn Halogen 5W Công suất motor: 1 x 190w Công suất hút: 900m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150m..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-8899-GT-09

(0)
9.599.000 VNĐ 16.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-6688-ISO-09 Model: BI-6688-ISO-09 Phân loại: Máy hút mùi đảo  Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn led: 2x2w Công suất motor: 1 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-75-GT-09

(0)
8.999.000 VNĐ 15.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-75-GT-09 Model: BI-75-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy sơn đen + kính vát  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 900mm Nú..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-57-GT-09

(0)
7.799.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-57-GT-09 Model: BI-57-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy đen  kính  vát Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 900mm Có chế ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi BinovaBI-57-GT-07

(0)
7.679.000 VNĐ 12.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-57-GT-07 Model: BI-57-GT-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy đen  kính  vát Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 700mm Có chế ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-80-GT-09

(0)
5.999.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-80-GT-09 Model: BI-80-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy toa vuông Inox 304  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 20w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-65-IG-09

(0)
5.399.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-65-IG-09 Model: BI-65-IG-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy sơn đen + kính vát  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 900mm Nút..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-58-GT-09

(0)
5.399.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-58-GT-09 Model: BI-58-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy inox 304 + kính Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 900mm Có chế..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-30-GT-09

(0)
5.399.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-30-GT-09 Model: BI-30-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy inox 304 Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 900mm Có chế độ hẹn ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-65-IG-07

(0)
5.279.000 VNĐ 8.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-65-IG-07 Model: BI-65-IG-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy sơn đen + kính vát  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 700mm Nút..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-58-GT-07

(0)
5.279.000 VNĐ 8.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-58-GT-07 Model: BI-58-GT-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy inox 304 + kính Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 700mm Có chế..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-30-GT-07

(0)
5.279.000 VNĐ 8.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-30-GT-07 Model: BI-30-GT-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy inox 304 Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích thước: 700mm Có chế độ hẹn ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-82-IG-09

(0)
4.199.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-82-IG-09 Model: BI-82-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kíc..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-82-IG-07

(0)
4.079.000 VNĐ 6.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-82-IG-07 Model: BI-82-GT-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kíc..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-77-GT-09

(0)
3.959.000 VNĐ 6.600.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-77-GT-09 Model: BI-77-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-77-GT-07

(0)
3.839.000 VNĐ 6.400.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-77-GT-07 Model: BI-77-GT-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-6688-ISO-09

(0)
3.719.000 VNĐ 6.200.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-6688-ISO-09 Model: BI-6688-ISO-09 Phân loại: Máy hút mùi đảo  Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn led: 2x2w Công suất motor: 1 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-707-Inverter-09

(0)
3.599.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-707-Inverter-09 Model: BI-707-Inverter-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 900m3/h Kính chịu lực: 5mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  15..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-6688-ISO-07

(0)
3.599.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-6688-ISO-07 Model: BI-6688-ISO-07 Phân loại: Máy hút mùi đảo  Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn led: 2x2w Công suất motor: 1 x 195w Công suất hút: 1000m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm ..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-56-GT-09

(0)
3.599.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-56-GT-09 Model: BI-56-GT-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy inox 304 + kính Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 900m3/h Kính cong chịu lực: 5mm Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm K..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-77-ISO-09

(0)
3.479.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-77-ISO-09 Model: BI-77-ISO-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kí..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-77-IG-09

(0)
3.479.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-77-IG-09 Model: BI-77-IG-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-76-ISO-09

(0)
3.479.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-76-ISO-09 Model: BI-76-ISO-09 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 900m3/h Kính chịu lực: 5mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kí..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-707-Inverter-07

(0)
3.479.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-707-Inverter-07 Model: BI-707-Inverter-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 900m3/h Kính chịu lực: 5mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  15..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-56-GT-07

(0)
3.479.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-56-GT-07 Model: BI-56-GT-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy inox 304 + kính Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 900m3/h Kính cong chịu lực: 5mm Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm K..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-77-ISO-07

(0)
3.359.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-77-ISO-07 Model: BI-77-ISO-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kí..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-77-IG-07

(0)
3.359.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-77-IG-07 Model: BI-77-IG-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 950m3/h Kính chịu lực: 8mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kích..

-40%
Xem nhanh

Máy khử mùi Binova BI-76-ISO-07

(0)
3.359.000 VNĐ 5.600.000 VNĐ

Máy khử mùi Binova BI-76-ISO-07 Model: BI-76-ISO-07 Phân loại: Máy hút mùi gắn tường Thân máy Inox 304 + kính  Độ ồn 48Db Động cơ Turbine Công suất đèn 2 x 2w Công suất motor: 2 x 195w Công suất hút: 900m3/h Kính chịu lực: 5mm  Hút khử bằng than hoạt tính Ống thoát:  150mm Kí..

Hiển thị 1 đến 28 trong 43 (2 Trang)

Máy Hút Mùi Binova

Call Zalo Chat Facebook Messenger