Tủ Lạnh Toshiba

Chế độ xem lưới:
-13%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-RF690WE - 500L Thái Lan

(0)
40.935.700 VNĐ 46.787.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-RF690WE Model: Toshiba-GR-RF690WE Màu sắc: Cửa thép xám Satin Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 622 lít Ngăn lạnh 438L Ngăn đông 92L Gas lạnh R600a Kích thước tủ (R x S x C) (mm) 905 x 775 x 1935 Khối lượng tịnh (kg) 142 Công ngh..

-13%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-RF532WE - 500L Thái Lan

(0)
39.635.700 VNĐ 45.487.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-RF532WE Model: Toshiba-GR-RF532WE Màu sắc: Gương đen Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 500 lít Ngăn lạnh 335L Ngăn đông trên 100L Ngăn đông dưới 65L Khối lượng (kg) 44 Gas lạnh R600a Kích thước tủ (R x S x C) (mm) 833 x 685 x 189..

-10%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-RF610WE-PMV(37)-SG - 511L Thái Lan

(0)
29.170.700 VNĐ 32.487.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-RF610WE-PMV(37)-SG Model: Toshiba-GR-RF610WE-PMV-37-SG Màu sắc: Cửa thép xám Satin Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 511 lít Ngăn lạnh 341L Ngăn đông 170L Khối lượng (kg) 44 Gas lạnh R600a Kích thước tủ (R x S x C) (mm) 833 x 685 x 189..

-27%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-RS637WE-PMV - 493L Thái Lan

(0)
26.635.700 VNĐ 36.387.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-RS637WE-PMV Model: Toshiba-GR-RS637WE-PMV Màu sắc: Xám Morandi Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 493 lít Ngăn lạnh 338L Ngăn đông 155L Gas lạnh R600a Kích thước tủ (R x S x C) (mm) 905 x 775 x 1935 Khối lượng tịnh (kg) 105 Khay k..

-3%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG66VA (XK) - 608L Thái Lan

(0)
25.205.700 VNĐ 26.117.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG66VA Model: Toshiba-GR-AG58VA-XK Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 546 lít Ngăn đá 163 lít Ngăn trữ 392 lít Kích thước tủ (RxSxC) (mm) 803 x 739 x 1725 Khối lượng (kg) 81 Công nghệ Inverter tiết kiệm 40% điện năng ..

-5%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG66VA (X) - 608L Thái Lan

(0)
25.205.700 VNĐ 26.507.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG66VA Model: Toshiba-GR-AG58VA-X Màu sắc: X Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 546 lít Ngăn đá 163 lít Ngăn trữ 392 lít Kích thước tủ (RxSxC) (mm) 803 x 739 x 1725 Khối lượng (kg) 81 Công nghệ Inverter tiết kiệm 40% điện năng Hệ ..

-5%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG58VA (XK) - 555L Thái Lan

(0)
24.815.700 VNĐ 26.117.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG58VA Model: Toshiba-GR-AG58VA-XK Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 546 lít Ngăn đá 163 lít Ngăn trữ 392 lít Kích thước tủ (RxSxC) (mm) 803 x 739 x 1725 Khối lượng (kg) 81 Công nghệ Inverter tiết kiệm 40% điện năng ..

-5%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG58VA (X) - 555L Thái Lan

(0)
24.815.700 VNĐ 26.117.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG58VA (X) Model: Toshiba-GR-AG58VA-X Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 546 lít Ngăn đá 163 lít Ngăn trữ 392 lít Kích thước tủ (RxSxC) (mm) 803 x 739 x 1725 Khối lượng (kg) 81 Công nghệ Inverter tiết kiệm 40% điện nă..

-10%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG41VPDZXK - 359L Thái Lan

(0)
14.935.700 VNĐ 16.562.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG41VPDZXK Model: Toshiba-GR-AG41VPDZXK Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 359 lít Ngăn đá : 101L Ngăn trữ: 258L Kích thước tủ (RxSxC) 680 x 717 x 1610 Khối lượng tịnh (kg) 74 Công nghệ Inverter tiết kiệm 50% điện năn..

-10%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG41VPDZ (XK1) - 359L Thái Lan

(0)
14.935.700 VNĐ 16.562.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG41VPDZ Model: Toshiba-AG41VPDZ-XK1 Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 359 lít Ngăn đá : 101L Ngăn trữ: 258L Kích thước tủ (RxSxC) 680 x 717 x 1610 Khối lượng tịnh (kg) 74 Công nghệ Inverter tiết kiệm 50% điện năng ..

-21%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG46VPDZXK - 409L Thái Lan

(0)
14.545.700 VNĐ 18.382.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG46VPDZXK Model: Toshiba-AG46VPDZXK Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 409 lít Ngăn đá 101L Ngăn trữ 308L Kích thước tủ (RxSxC) 680 x 717 x 1770 Khối lượng tịnh (kg) 78 Công nghệ Inverter tiết kiệm 50% điện năng ..

-21%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG46VPDZ (XK1) - 409L Thái Lan

(0)
14.545.700 VNĐ 18.382.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG46VPDZ Model: Toshiba-AG46VPDZXK Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 409 lít Ngăn đá 101L Ngăn trữ 308L Kích thước tủ (RxSxC) 680 x 717 x 1770 Khối lượng tịnh (kg) 78 Công nghệ Inverter tiết kiệm 50% điện năng ..

-14%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG36VUBZXK1 - 305L Thái Lan

(0)
12.335.700 VNĐ 14.287.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG36VUBZXK1 Model: Toshiba-GR-AG36VUBZXK1 Màu sắc: XK (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 305 lít Ngăn đá: 87L Ngăn trữ: 218L Kích thước tủ (RxSxC) (mm): 600 x 717 x 1620 Khối lượng tịnh (kg) : 62 Công nghệ Inverter tiết kiệm 50% đ..

-18%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG39VUBZXK1 - 330L Thái Lan

(0)
11.685.700 VNĐ 14.287.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-AG39VUBZXK1 Model: Toshiba-GR-AG39VUBZXK1 Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 330 lít Ngăn đá: 87L Ngăn trữ: 243L Kích thước tủ (RxSxC) (mm): 600 x 717 x 1715 Khối lượng tịnh (kg): 64 Công nghệ Inverter tiết kiệm 50% đ..

--11%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-B31VU (SK) - 253L Thái Lan

(0)
8.214.700 VNĐ 7.397.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-B31VU Model: Toshiba-GR-B31VU-UKG Màu sắc: UKG Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 253 lít Ngăn đá 61 lít Ngăn trữ 192 lít Khối lượng (kg) 44 Tổng dung tích 180 lít Kích thước tủ (RxSxC) (mm) 545 x 623 x 1640 Công nghệ Inverter tiế..

-22%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-A28VMUKG1 - 233L Thái Lan

(0)
7.603.700 VNĐ 9.802.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-A28VMUKG1 Model: Toshiba-GR-A28VM-UKG1 Màu sắc: UKG1 (Đen) Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) - Không đóng tuyết Hệ thống điều khiển: Điện tử-Inverter Hệ thống khử mùi & diệt khuẩn: Ag+ Bio Đèn chiếu sáng trong tủ Đèn LED Kích thước tủ (RxSxC) (mm)..

-17%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-A28VMUKG - 233L Thái Lan

(0)
7.603.700 VNĐ 9.152.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-A28VMUKG Model: Toshiba-GR-A28VM-UKG Màu sắc: UKG (Đen) Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) - Không đóng tuyết Hệ thống điều khiển: Điện tử-Inverter Hệ thống khử mùi & diệt khuẩn: Ag+ Bio Đèn chiếu sáng trong tủ Đèn LED Kích thước tủ (RxSxC) (mm): 5..

-15%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-A28VSDS - 233L Thái Lan

(0)
7.044.700 VNĐ 8.307.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-A28VSDS Model: Toshiba-GR-A28VSDS Màu sắc: DS (Xám đậm) Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) - Không đóng tuyết Hệ thống điều khiển: Điện tử-Inverter Hệ thống khử mùi & diệt khuẩn: Ag+ Bio Đèn chiếu sáng trong tủ Đèn LED Kích thước tủ (RxSxC) (mm): 5..

-79%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-A25VSDS1 - 194L Thái Lan

(0)
6.940.700 VNĐ 32.617.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-A25VSDS1 Model: Toshiba-GR-A25VSDS1 Màu sắc: DS (Xám đậm) Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) - Không đóng tuyết Hệ thống điều khiển: Điện tử-Inverter Hệ thống khử mùi & diệt khuẩn: Ag+ Bio Đèn chiếu sáng trong tủ Đèn LED Kích thước tủ (RxSxC) (mm):..

-21%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-B22VUUKG - 180L Thái Lan

(0)
5.835.700 VNĐ 7.397.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-B22VUUKG Model: Toshiba-GR-B22VU-UKG Màu sắc: UKG Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 600 lít  Ngăn đá 61 lít Ngăn trữ 119 lít Khối lượng (kg) 37 Tổng dung tích 180 lít Kích thước tủ (RxSxC) (mm) 545 x 623 x 1285 Khối lượng tịnh (k..

-49%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-B22VPSS - 180L Thái Lan

(0)
4.990.700 VNĐ 9.802.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-B22VPSS Model: Toshiba-GR-B22VPSS Màu sắc: XK1 (đen) Số lượng cửa: 2 Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Tổng dung tích 600 lít  Ngăn đá 61 lít Ngăn trữ 119 lít Khối lượng (kg) 37 Hệ thống khử mùi & diệt khuẩn Duo Hybrid Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) - Không đóng tuy..

-43%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Toshiba GR-A25VMUKG - 194L Thái Lan

(0)
4.795.700 VNĐ 8.437.000 VNĐ

Tủ Lạnh Toshiba GR-A25VMUKG Model: Toshiba-GR-A25VMUKG Màu sắc: UKG (Đen) Điện năng cung cấp: 220 - 240 V/50Hz Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) - Không đóng tuyết Hệ thống điều khiển: Điện tử-Inverter Hệ thống khử mùi & diệt khuẩn: Ag+ Bio Đèn chiếu sáng trong tủ Đèn LED Kích thước tủ (RxSxC) (mm): 54..

Hiển thị 1 đến 22 trong 22 (1 Trang)

Tủ Lạnh Toshiba

Call Zalo Chat Facebook Messenger