Ly Các Loại

Chế độ xem lưới:
-8%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Bock Mindel G2618 - 630ml

(0)
399.000 VNĐ 432.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Bock Mindel G2618 Model : Luminarc Mindel G2618 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Bock Mindel Dung tích : 630ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng ..

-13%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Senso G3809 - 160ml

(0)
329.000 VNĐ 380.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc Senso G3809 Model : Luminarc Senso G3809 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Senso Dung tích : 160ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩ..

-18%
Xem nhanh

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Hot Shot G2613 - 34ml

(0)
329.000 VNĐ 399.000 VNĐ

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Hot Shot G2613 Model : Luminarc Hot Shot G2613 Loại : Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Hot Shot Dung tích : 34ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén... Độ bền cao và d..

-10%
Xem nhanh

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5981 - 580ml

(0)
289.000 VNĐ 320.000 VNĐ

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5981 Model : Luminarc World Wine E5981 Loại : Bộ 4 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc World Wine Dung tích : 580ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an to..

-7%
Xem nhanh

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5980 - 470ml

(0)
279.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5980 Model : Luminarc World Wine E5980 Loại : Bộ 4 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc World Wine Dung tích : 470ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an to..

-10%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie L5185 - 425ml

(0)
269.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie L5185 Model : Luminarc Brasserie L5185 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie Dung tích : 425ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực ph..

--55%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8251 - 285ml

(0)
269.000 VNĐ 174.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie G8251 Model : Luminarc Brasserie G8251 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Brasserie Dung tích : 285ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an toàn vệ sin..

-4%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15114 - 570ml

(0)
259.000 VNĐ 270.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15114 Model : Luminarc Britannia 15114 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia Dung tích : 570ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an toàn vệ sin..

-8%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2629 - 250ml

(0)
249.000 VNĐ 270.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2629 Model : Luminarc Cognac G2629 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Cognac Dung tích : 250ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an toàn vệ sinh và man..

--30%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15706 - 290ml

(1)
249.000 VNĐ 192.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia 15706 Model : Luminarc Britannia 15706 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Britannia Dung tích : 290ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực ph..

-6%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Benidorm G2616 - 450ml

(0)
249.000 VNĐ 264.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Benidorm G2616 Model : Luminarc Benidorm G2616 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Benidorm Dung tích : 450ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an toàn vệ sinh v..

-7%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Bock Mindel G2617 - 380ml

(0)
239.000 VNĐ 258.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Bock Mindel G2617 Model : Luminarc Mindel G2617 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Bock Mindel Dung tích : 380ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng ..

-15%
Xem nhanh

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5979 - 350ml

(0)
239.000 VNĐ 280.000 VNĐ

Bộ 4 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc World Wine E5979 Model : Luminarc World Wine E5979 Loại : Bộ 4 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc World Wine Dung tích : 350ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an to..

-5%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2630 - 130ml

(0)
229.000 VNĐ 240.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Cognac G2630 Model : Luminarc Cognac G2630 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Cognac G2630 Dung tích : 130ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo an toàn vệ sinh ..

-2%
Xem nhanh

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Sterling L8087 - 60ml

(0)
199.000 VNĐ 204.000 VNĐ

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Sterling L8087 Model : Luminarc Sterling L8087 Loại : Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Sterling Dung tích : 60ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng b..

-10%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Mazarine L1728 - 310ml

(0)
189.000 VNĐ 210.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Mazarine L1728 Model : Luminarc Vigne Mazarine L1728 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 310ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình trụ đứng cao vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa k..

-10%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Pink L0525 - 310ml

(0)
189.000 VNĐ 210.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Blue L0525 Model : Luminarc Vigne Ice Pink L0525 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 310ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình trụ đứng cao vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa k..

-10%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Blue L0524 - 350ml

(0)
189.000 VNĐ 210.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne Ice Blue L0524 Model : Luminarc Vigne Ice Blue L0524 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 350ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình trụ đứng cao vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa k..

-6%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne G2571 - 290ml

(0)
179.000 VNĐ 190.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne G2571 Model : Luminarc Vigne G2571 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Dung tích : 290ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình trụ đứng cao vừa tay cầm nắm Sử dụng máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng..

-6%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2574 - 310ml

(0)
169.000 VNĐ 180.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2574 Model : Luminarc Vigne G2574 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 310ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình trụ đứng cao vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng ..

-16%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2564 - 300ml

(0)
169.000 VNĐ 200.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2564 Model : Luminarc Sterling G2564 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 300ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dụng máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng ..

-6%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2519 - 330ml

(0)
169.000 VNĐ 180.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2519 Model : Luminarc Sterling G2519 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 330ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình trụ đứng cao vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng ..

-6%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne H2104 - 350ml

(0)
169.000 VNĐ 180.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Luminarc Vigne H2104 Model : Luminarc Vigne H2104 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Cao Dung tích : 350ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình trụ đứng cao vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng D..

-21%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2572 - 200ml

(0)
155.000 VNĐ 195.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Vigne G2572 Model : Luminarc Vigne G2572 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 200ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dụng máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ ..

-21%
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2516 - 200ml

(0)
155.000 VNĐ 195.000 VNĐ

Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Luminarc Sterling G2516 Model : Luminarc Sterling G2516 Loại : Bộ 6 Ly Thủy Tinh Thấp Dung tích : 200ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dụng máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng ..

-17%
Xem nhanh

Bộ 4 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc World Wine G8981 - 160ml

(0)
149.000 VNĐ 180.000 VNĐ

Bộ 4 Ly Rượu Champagne Thủy Tinh Luminarc World Wine G8981 Model : Luminarc World Wine G8981 Loại : Bộ 4 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc World Wine Dung tích : 160ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng bên trong do ly trong suốt Đảm bảo ..

-3%
Xem nhanh

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Gin Shot 16160 - 30ml

(0)
139.000 VNĐ 144.000 VNĐ

Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Gin Shot 16160 Model : Luminarc Gin Shot 16160 Loại : Bộ 12 Ly Rượu Thủy Tinh Luminarc Gin Shot Dung tích : 30ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Thiết kế hình tròn đứng thấp vừa tay cầm nắm Sử dung được với máy rửa chén... Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựng b..

Hết hàng
Xem nhanh

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso H5563 - 250ml

(0)
0 VNĐ

Bộ 6 Ly Rượu Vang Thủy Tinh Luminarc Senso H5563 Model : Luminarc Senso H5563 Loại : Bộ 6 Ly Bia Thủy Tinh Luminarc Senso Dung tích : 250ml Màu: Trong suốt Chất liệu thủy tinh cao cấp Sử dung được với máy rửa chén Độ bền cao và dễ chùi rửa khi sử dụng Dễ dàng nhận biết thực phẩm đựn..

Hiển thị 1 đến 28 trong 44 (2 Trang)

Ly Các Loại

Call Zalo Chat Facebook Messenger